قرآن حقیقتی ماورایی یاالفاظ بشری؟ (2)
38 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » آذر و دی 1380 - شماره 4 (12 صفحه - از 123 تا 134)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پیرامون قرآن کریم پژوهشهای گوناگون صورت گرفته است. یکی از پژوهشهای انجام شده تبیین و اثبات این امر است که الفاظ و تعابیر قرآن، وحی مستقیم الهی و یا غیر مستقیم و توسط فرشتگان می‌باشد، نه این که حاصل تجربه و تلاشها و تعبیرهای پیامبر یا شخص دیگر باشد، چنان که عده اندکی از نویسندگان بدان معتقدند. چنین مسأله‌ای هم از جهت برون‌دینی و هم از جهت درون‌دینی قابل بحث و بررسی است. این مسأله از جهت برون‌دینی در شماره دوم همین مجله، مورد بررسی قرار گرفت و در این مقال، از جهت درون‌دینی و تنها از دیدگاه قرآن مورد کاوش قرار می‌گیرد.طبیعی است که از نظر منطقی، بررسی درون‌دینی صرفا برای مخاطبان معتقد و متدین، مناسب و قابل پذیرش است.