مغالطات
63 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » بهار 1385 - شماره 11 (48 صفحه - از 109 تا 156)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از بزرگ ترین خطراتی که اندیشه بشری را به صورت بسیار جدی تهدید نموده و وجود آن، سبب زوال و فساد تفکر بشری می گردد و آن را از وصول به مقصد والا و نورانی خویش باز می دارد، «مغالطه در استدلال» است، به ویژه اینکه عده ای نیز با یادگیری انواع مغالطات، فکر بشر را به سمت اهداف غیر انسانی خویش سوق می دهند و روشن است که با تغییر افکار و منحرف شدن آن، کردار و رفتار اشخاص نیز تحت تأثیر آنها، منحرف می شود. بنابراین، شناسایی انواع مغالطات، در داشتن تفکری صحیح، لازم و ضروری است. بدین روی، اندیشمندان متعهد در هر عصری بر آن شده اند تا با دقت در استدلال ها، مغالطات موجود در آنها را کشف و به صورت مستقل، درباره انواع مغالطات بحث نمایند. منطق دانان مسلمان نیز سعی نموده اند تا در صناعت مغالطه ـ و نیز صناعات دیگر ـ از مغالطه و انواع و شیوه های آن بحث کنند. این نوشتار سعی دارد گزارشی اجمالی از مباحث مغالطه و انواع آن نزد اندیشمندان مسلمان بیان دارد و معتقد است: انواع مغالطات محدود به مقدار بیان شده به صورت اجمالی (13 نوع) نیست و با مراجعه تفصیلی و دقیق به کتب منطقی، روشن می گردد که منطق دانان مسلمان 310 قسم مغالطه را بیان داشته اند. واژگان کلیدی: مغالطه، تبکیت، مشاغبه، برهان، جدل، سفسطه، اعراب و اعجام، ممارات، مغالطات لفظی، مغالطات معنوی، مغالطات عرضی