تبیین و نقد نظریه هوفلد در تقسیم حق (2)
37 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی » تابستان 1388 - شماره 52 (20 صفحه - از 139 تا 158)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی