بررسی تطبیقی اخلاق کشاورزی در اسلام و غرب
46 بازدید
محل نشر: معرفت اخلاقی » زمستان 1388 - شماره 1 (28 صفحه - از 143 تا 170)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این نوشتار،با رویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی به بررسی مسائلی می‌پردازد که از نظر اخلاقی در حوزهء کشاورزی،به‌ویژه کشاورزی صنعتی مطرح است.پس از تعریفی کوتاه دربارهء اخلاق کاربردی و اخلاق کشاورزی،به روابط چهارگانهء انسان با خدا،انسان با خود،انسان با جامعه و انسان با طبیعت اشاره شده است. در ادامه،با بیان جایگاه و اهمیت کشاورزی در جوامع امروزی،به برخی‌ نارسایی‌ها و«مسائلی»اشاره می‌شود.که کشاورزی صنعتی امروزی به وجود آورده است.در پایان،به صورت تطبیقی و از منظر اخلاقی مسائل و مشکلات‌ کشاورزی در اسلام و غرب مورد بازکاوی و بررسی قرار گرفته است. واژگان کلیدی: اخلاق،اخلاق کاربردی،اخلاق کشاورزی،کشاورزی صنعتی.