خدا محوری یا اومانیسم؟
44 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » دی 1381 - شماره 13 (14 صفحه - از 19 تا 32)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در هفتمین شماره مجله، بحث مدرنیته مطرح گردید و نویسنده در ادامه این بحث در شماره حاضر وارد بحث در باره مؤلفه‌های جهان‌بینی مدرنیته شده است که اومانیسم یکی از مهمترین این مؤلفه‌هاست. در اندیشه‌های بشری،انسان مهمترین امری است که در طول تاریخ مورد توجه و بحث و بررسی واقع شده است. در برخی از اندیشه‌ها، انسان در جایگاهی قرار گرفته است که هیچ موجودی کاملتر و بالاتر از او قابل فرض نبوده است و در برخی رویکردهای واقع نگر، با عنایت به وجود ضعف های مختلف در ابعاد معرفتی و غیر معرفتی انسان، ارزش و توانایی انسان محدود تلقی شده و نیازمند به هدایت موجود کاملتر دانسته شده است.این نوشتار در صدد تبیین دو نوع رویکرد مهم اسلامی و مدرن به انسان و مقایسه میان آندو است.