مفاهیم کلی
45 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » پاییز و زمستان 1382 - شماره 1 و 2 (32 صفحه - از 85 تا 116)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مباحث مهم عقلی، تقسیم مفاهیم کلی به سه قسم مفاهیم ماهوی، منطقی و فلسفی است. این تقسیم‌بندی از اهمیت زیادی در مباحث فلسفی و معرفت‌شناسی برخوردار است. از این‌رو، نوشتار حاضر درصدد بیان ویژگی‌های هر یک از این سه مفهوم نزد فلاسفه مسلمان است. ولی پیش از ذکر آن ویژگی‌ها، باید گفت: مفاهیم تصوری انسان به دو قسم تقسیم می‌شوند: جزئی و کلی.1 واژگان کلیدی: مفهوم ماهوی، مفهوم منطقی، مفهوم فلسفی، مفهوم جزئی، مفهوم کلی