حقیقت وحی و تجربه دینی
50 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » خرداد و تیر 1380 - شماره 1 (23 صفحه - از 44 تا 66)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از تئوریهایی که در مباحث دین پژوهی مطرح گردید تئوری «تجربه دینی» است. نخستین‌بار «شلایر ماخر» در ابتدای قرن نوزدهم در مقام دفاع از دین مسیحیت این تئوری را مطرح ساخت. او به گمان خویش توانسته بود با طرح این تئوری از اشکالات هیوم در نقض براهین اثبات وجود خدا و نیز نقادیهای معرفت شناسانه کانت و اشکال تعارض گزاره‌های دینی با احکام عقلی و علوم تجربی رهایی یابد. عده‌ای نیز با قبول این تئوری آن را بر وحی منطبق نموده‌اند. در این نوشتار بر آنیم تا ضمن بررسی اجمالی زمینه‌های طرح تئوری تجربه دینی، اثبات نماییم که این تئوری هیچ گونه ارزش معرفتی نداشته و در نتیجه انطباق آن بر وحی نادرست است.