شمول‌گرایی: نقدی بر کتاب صراط‌های مستقیم عبدالکریم سروش
41 بازدید
ناشر: همای غدیر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی