چیستی حق
42 بازدید
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (‌ره)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
(معنا وحقیقت اعتبار، معنای تکوینی، فطری، ذاتی و طبیعی در مسأله حق، لوازم تکوینی و اعتباری بودن حق و آیا حق تکوینی داریم یا نه؟ )